Добродојдовте на delfin2.mk |  почетна  |   пробна верзија  |   Делфин II - ПУ  |   Делфин II - склад  |   корисници  |   референци  |   понуда  |   www.delfin2.mk  
»  НАДГРАДБИ

Пристап за регистрирани корисници
 
   Корисничко име
  
   Лозинка
  
  
   Промена на лозинка?

 
  » ПОЧЕТНА
  » ПРОБНА ВЕРЗИЈА
  » КОРИСНИЦИ
  » РЕФЕРЕНЦИ
  » ПОНУДА
 

   А ж у р и р а н о
Untitled Document
   04.09.2014   08:58


          Најнови надградби на софтверската апликација Делфин II - Привремен увоз      Делфин II - ПУ - сервер (28.05.2020)

      Делфин II - ПУ - клиент (25.01.2022)

  copyright © www.fiva.com.mk   designed by Vasil Smiljanski